„Dnešní ráno máme jako vymalované, určitě ho připravil nějaký šikovný malíř.“ radovalo se Telátko. „To máš pravdu“ řekl Trpaslíček, ale hned dodal „ty tady povídáš o barvách a my se zatím blížíme k šedivé hvězdě. Na té žádnou veselou barvu nevidím. Ani trochu modré, zelené nebo žluté.“ Za chvílí už nad ní kroužili. „Prohlédneme si jí zblízka“ řekla Kravička. V raketě se ozvalo „vezměte si s sebou malířské štětce, budete je potřebovat.“ Telátko vykulilo oči „my tady budeme malovat?“ Trpaslíček věděl, že jim raketa vždycky správně poradí a tak je přibalil do baťůžku. Vydali se na průzkum.

Tráva po které šli byla šedivá, dřevo stromů bylo šedivé a stejně tak i listí. Na šedivé trávě nabyla ani jediná barevná kytička. „To jsem ještě neviděl povídal“ Trpaslíček. „Všechno tady normálně roste, ale nic tu není barevné.“ „Tak to přebarvíme, a bude tu veselo“ navrhlo Telátko. „A jak to chceš udělat?“ zeptala se překvapeně Kravička. „To ještě nevím“ odpovědělo Telátko, ale určitě na něco přijdu.“ Šli dál a rozhlíželi se. Dokonce i sluníčko na obloze bylo šedivé.

Pak přišli na velikou louku. Před nimi stály tři velké malířské stojany. Na každém z nich bylo připevněné plátno s obrázky a na malých stolečkách kolem stály kelímky s barvami. Telátko k nim přiběhlo a začalo si všechno prohlížet. Na jednom plátně byly namalované stromy, tráva a brouci, na druhém kytičky a motýli a na třetím obloha se sluníčkem. Ale i tyhle obrázky byly vybarvené jen jedinou barvou a to šedivou. Telátko se zamyslelo „co kdybychom tu šedivou barvu přemalovali.“ Trpaslíček odpověděl „to není špatný nápad za pokus to určitě stojí“ a podal mu štětec.

Telátko ho namočilo do zelené barvy a opatrně přemalovalo kousek šedivé trávy na plátně. V tom okamžiku se před nimi objevil na zemi malý kousek zelené trávy. „Jupí funguje to“ radovalo se Telátko. „Už vím to jsou hvězdné omalovánky. Přemalujeme šedivou barvu na barevnou a máme vyhráno. Co přemalujeme to se na hvězdě změní.“ Hned se pustilo do práce. Trpaslíček s Kravičkou si vzali štětce a začali vybarvovat obrázky u druhých stojanů. Stromy, tráva a kytičky získávaly novou podobu. Nakonec vybarvila Kravička sluníčko a Trpaslíček motýlky a brouky. Nevynechali jediné místečko, všechnu šedivou barvu přemalovali. Když odlétali měli pod sebou krásně omalovanou barevnou hvězdu. Nikoho by nenapadlo, že ještě před chvíli byla celá šedivá.